Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Najpierw zachwycił mnie mądrością i skromnością, potem rozkochał w sobie, w końcu zabierał do łóżka. (...) Szeptał moje imię, kładł mnie na łóżku i dotykał tak, jak gdyby to był nasz ostatni raz. I całował mnie tak, jak gdyby był to ostatni pocałunek. Na dworcu lub na lotnisku.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo. Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin. Nieliczni pozostają z nami na zawsze. To nie zdarza się często, ale się zdarza.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

September 18 2018

Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSanderke Sanderke
Tęsknię, ale w tym tęsknieniu nie chodzi o to, że myślę co robisz, gdzie jesteś, do kogo się uśmiechasz, nie chodzi też o to, że zazdroszczę lub nie wiem co się z Tobą dzieje… W tym tęsknieniu chodzi o chwile. O to, że te chwile moglibyśmy spędzić razem. W tęsknieniu chodzi o to, że żałuję tego, że nie mogę pokazać Ci siebie teraz. Ciesząc się jedynie Twoją obecnością.
— Robert K. Bloom

September 16 2018

9060 2d31
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
9788 2ea8 500
Reposted frommakle makle viatobecontinued tobecontinued

September 15 2018

2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny

September 14 2018

9089 d855 500
Reposted frompiehus piehus viahasandra hasandra
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
8510 1572 500
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viafreeway freeway
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viafreeway freeway
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja
— Jacek Walkiewicz

September 13 2018

0706 c1c8 500
4995 6a25
Reposted from4777727772 4777727772
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viacytaty cytaty
Mówią, że jesteś nikim,
Do czasu aż ktoś Cię pokocha. 
Więc czekam, aż sprawię kogoś kimś
Wkrótce. 
— Ingrid Michaelson - Are We There Yet
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl