Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viadancingwithaghost dancingwithaghost
Ryle: Jesteś w domu czy jeszcze pracujesz?
Ja: Pracuję. Powinnam skończyć za jakąś godzinę.
Ryle: Możemy się spotkać?
Ja: Wiesz, że według niektórych ludzi nie ma czegoś takiego jak głupie pytanie? Są w błędzie. To pytanie było głupie.
— Colleen Hoover

October 18 2017

Uważaj na swoje myśli, one stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, one stają się czynami. Uważaj na swoje czyny, one stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, one stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się Twoim losem.
— F. Outlaw
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
To, że nie okazuję uczuć to nie znaczy, że ich nie mam. Wręcz przeciwnie, przerastają mnie.

October 16 2017

ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
Reposted fromdotwork dotwork viaoutoflove outoflove
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued

October 15 2017

Upijamy się, bo chcemy coś poczuć czy dlatego, że czujemy za dużo?
— . (via nasty—bitch)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Miłość od przyjaźni dzieli tylko skóra. A skóra jest cienka.
Reposted fromhole-love hole-love viatobecontinued tobecontinued
1509 213f 500
Reposted fromthatswhysusi thatswhysusi viaohhh ohhh

October 14 2017

3766 a562 500

gothiccharmschool:

luzialowe:

soapamine:

I’M SCREAMING

I will never not reblog this. 

Reposted fromongaku88 ongaku88 viagabor gabor
Ty piszesz, zdecydowałeś się pozostać samotnikiem.(…)i teraz dobrze rozumiem dlaczego całe życie starasz się być samotnikiem, nie chcesz nikogo ranić, to piękne i szlachetne, ale Ty od środka znikasz, Twoja wrażliwość,ciepło i miłość…. To wszystko marnuje się najzwyczajniej
w świecie.
— Piotr Tokarz - Nocne rozmowy (via please–take–me)
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

October 13 2017

7887 a0e5 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl