Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem że musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromlovvie lovvie viajustonebullet justonebullet
8153 6e47 500
Reposted fromhavingdreams havingdreams
8686 19b3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz

September 16 2019

Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi Cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska

September 13 2019

4693 9286 500
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
9144 0db6 500
5678 0991 500

September 07 2019

September 04 2019

Kochamy się, lecz nigdy nawet nie wypowiemy tych słów w swoją stronę 
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viawakemeupx wakemeupx

September 02 2019

"Miał zwyczaj: codziennie robił mi herbatę. Usiądź, wypijemy razem. To było takie hasło. Wezwanie właściwie. Jakby mnie każdego dnia wzywał do prawdziwego życia we dwoje. Młodzi ludzie często myślą, że w związku ważne są namiętności, a na końcu się okazuje, że najważniejsza ze wszystkiego jest herbata. I że potem brak jej najbardziej".
— Mariusz Szczygieł "Nie ma"
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viawakemeupx wakemeupx

September 01 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl