Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
Owszem, rozpierdala mnie od środka, ale nigdy Ci o tym nie powiem, Boże, spraw, aby ON budząc się jutro rano zrozumiał że: kocha mnie, tęskni za mną i nie może beze mnie żyć. Amen.
Reposted fromunforgiving unforgiving viaExplorers Explorers
3822 f624
Reposted fromShini Shini viamadadream madadream
8784 9783 500

Barbara Palvin in “Real Muse” by Krisztian Eder

Reposted fromtwice twice viamadadream madadream
4845 45b1 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamadadream madadream
9345 c34a
7480 d04c 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoblivious oblivious
7477 4323
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaoblivious oblivious
8392 db36
Kiedy ktoś zapyta mnie czym jest szczęście, opowiem mu o Tobie.
— Znalezione/Facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaohgodwhy ohgodwhy
3484 0c4a 500
Reposted frompeper peper viaohgodwhy ohgodwhy
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viaohgodwhy ohgodwhy
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabolandia zabolandia viaohgodwhy ohgodwhy
1387 a4a9 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viajemkartofle jemkartofle
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajemkartofle jemkartofle
3969 e3d0
Berliński klub, londyński deszcz,
muzea pełne wielkich dzieł,
koncerty, szał, metra ścisk co dnia.
I każdy słońca wschód wyjęty z tła
ze zdjęć, na których jestem sam na sam
z innym kimś.

Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też
i nic już więcej nie zachwyci mnie,
bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też...

Jesienią Lwów, a latem Gdańsk
i modny plac z tysiącem barw,
co mienią się w świetle lamp przez noc.
I każdy słońca wschód wyjęty z tła
ze zdjęć, na których jestem sam na sam
z innym kimś.

Od teraz nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też
i nic już więcej nie zachwyci mnie,
bo nic tu po mnie, jeśli nie ma cię też...

Dalszy ciąg, następna część,
to wszystko co przed nami jest,
twarzą w twarz, zawsze wprost, bez przerw.
I każdy serca bunt zmieniony w kadr
z filmu dla niedoszłych par sprzed lat
z wielu miejsc...
— Kortez, "Nic tu po mnie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Płyną łzy
Pytam wciąż
Gdzie ten ktoś do kochania

Nigdy nie poczułaś tej prawdziwej miłości
Jak odnaleźć jej szlak?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl