Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

9780 1bc8
Reposted fromkattrina kattrina viainsanedreamer insanedreamer
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"

July 17 2018

1229 0090
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viatiredeveryday tiredeveryday
1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaadriannak adriannak
2677 8461
Reposted fromkrzysk krzysk viaadriannak adriannak
5876 9d91 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaadriannak adriannak
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaadriannak adriannak
5640 08b4
Reposted fromomphh omphh viaadriannak adriannak
8593 a8ae 500
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
5146 6a76

July 16 2018

8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
Zrośniesz się. To tylko kwestia czasu. Niech upłynie trochę wody, deszczu, łez i wina. A potem przyjdzie nowe życie i nowe słońce i nie będziesz już płakać za mostami, które spaliły się albo runęły w przepaść.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
Jeśli choć jedną dobrą myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu, jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce, jedną godzinę szczęścia, rozpromieniłeś smutne, szare życie - spełniłeś zadanie anioła na ziemi.
— J.Lubbock
6094 a462
Reposted fromMatalisman Matalisman viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl