Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

Pamiętaj! Nie wybieraj tanich ludzi, łatwej drogi i szybkiej miłości… od tych trzech rzeczy nawet gówno jest więcej warte.
— Rafał Wicijowski "Pokolenie selfie"
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty

July 04 2017

1618 5e1a
Reposted fromLQL LQL viaMaryiczary Maryiczary
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock viafreeway freeway
7335 88e5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viatobecontinued tobecontinued
(…) Trzeba odróżniać. Dobro od zła. Prawdę od kłamstwa. Złudzenia od rzeczywistości. Miłość od atrapy. Syf od porządku. Pocałunek od przelizania. Deszcz od plucia. Twarz od mordy.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlakonika lakonika viatobecontinued tobecontinued
8002 5b6e 500
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek
Reposted fromlakonika lakonika viatobecontinued tobecontinued

July 02 2017

//27.06.2017

sztambuch:

kiedyś
było o wiele
łatwiej

płakałem
bo przewróciłem
się w piaskownicy

a nie dlatego
że ktoś
złamał mi serce

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
3910 5ec7
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Nauczyłam się igrać z losem czy drwić z przeznaczenia. Nauczyłam się zaczynać na nowo i stawiać kropki. Nauczyłam się żyć. Pora nauczyć się Ciebie nie kochać...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viaoutoflove outoflove
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viaoutoflove outoflove
6090 b9d5
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaohhh ohhh
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaohhh ohhh
Przynajmniej na zewnątrz sprawiałam wrażenie pozbieranej.
— Becca Fitzpatrick, Cisza
Strasznie się boję. Gdybym mogła całe życie przesiedziałabym w domu.
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viaoutoflove outoflove
5465 8056 500
Wojciech Karolak o Marii Czubaszek.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl