Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

Chce, żeby dotknęła mnie jeszcze raz, bo zakochałem się w sposobie, w jaki się uśmiechała, kiedy to zrobiła(…).
— Colleen Hoover – Confess
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

July 25 2017

Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaohhh ohhh
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viadancingwithaghost dancingwithaghost
8247 2d9a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaoutoflove outoflove
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Nie wiem czy jeszcze potrafię kochać i może dlatego właśnie zostałem sam
— Diox/The Returners "Samotność"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
8409 1492
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viatobecontinued tobecontinued
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove

July 21 2017

To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
"Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek."


_________________________________________________________________

every single day.
— Elisabeth Gaskell

July 19 2017

Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 18 2017

6922 2816
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhh ohhh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl