Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2020

0011 d106
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams

January 10 2020

Nie obiecuj mi, że nie będziemy się kłócić. Że nigdy nie trzaśniesz drzwiami i nie zwątpisz. Że zawsze będziesz mnie nosiła równo w swoim sercu, bo serce masz zmienne, wielokształtne i czasem masz je w głowie. Nie obiecuj mi, że nie będzie dni, w których będę ostatnim człowiekiem, którego chcesz słuchać i że nie pomyślisz czasem do mnie: spieprzaj na trochę. Nie obiecuj mi dni cukierkowych, słońca cały rok i samych zielonych świateł. Obiecaj mi jedno. 
Zawsze jedną. 
Kołdrę. 
W naszym wspólnym łóżku.
— "Myślenie jest erotyczne"
Chciałabym pamiętać dobre rzeczy rzeczy, by nie myśleć o złych, żeby przestały mi ciążyć i wpływać na moje działania. Nie chciałam dokonywać wyborów opartych na przekonaniu, ze komukolwiek zaufam, i tak się sparzę. Za to chciałam przestać myśleć, że nie zasługuję na nic dobrego.
— Megan Hart - "Trzy oblicza pożądania"

January 06 2020

Wspomnienia nie ogrzeją cię w nocy. Nie rozweselą. Chociaż potrafią doprowadzić do płaczu.
— David Baldacci
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
2702 4779
Reposted fromhrafn hrafn viatobecontinued tobecontinued
1861 31a6
Reposted fromsarazation sarazation viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromkrzysk krzysk viatobecontinued tobecontinued
2605 ae67 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viaresort resort
9539 808d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viatobecontinued tobecontinued
9727 9749
Reposted fromniemoc niemoc viatobecontinued tobecontinued

January 01 2020


ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viadzisniezasne dzisniezasne

Jeżeli Twój chłopak/mąż/partner odezwie się do Ciebie kiedykolwiek w sposób pozbawiony szacunku, wulgarny czy szorstki i niemiły każ mu te słowa zapisać na kartce, wsadź go w samochód i wyślij go do jego matki. Lub postaw przed nim jego córkę. Każ mu te same słowa wypowiedzieć w ich stronę z identycznym natężeniem i zabarwieniem emocjonalnym. Jeśli nie będzie potrafił tego zrobić to zastanów się dlaczego pozwoliłaś mu aby tak się zwracał do Ciebie. Jeśli to zrobi - odejdź. Mężczyzna, który nie szanuje Kobiety nie jest wart miana mężczyzny.

— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadrunkenheart drunkenheart
Leżę i nie mogę zasnąć
Myślę o tym jakby z Tobą mogło być Kątem oka w swojej chorej wyobraźni
widzę, jaki właśnie oglądamy film przed snem W głowie mam jak nigdy same pełne zdania
Przed Tobą jestem zawsze jeden krok Wiem, co zwykle lubisz jadać na śniadanie
Jest nam dobrze, uwierz widzę to co noc, co noc...
— KORTEZ
Reposted fromsapnai sapnai viafreeway freeway

December 22 2019

December 18 2019

1322 e1fd 500
Reposted fromnyaako nyaako viaresort resort
2688 d542 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl