Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

Memu ciału wystarczy
Trzydzieści sześć i sześć
Mojej duszy potrzeba znacznie więcej
— Michał Bajor

May 29 2019

Linia karku mężczyzny może zmienić twoje życie. Sposób, w jaki grzebie w kieszeniach, szukając drobnych, może sprawić, że zaskrzeczy ci serce, a dłonie zziębną. To, jak dotyka twojego łokcia albo nie zapiętego guzika na mankiecie swojej koszuli, jest demonem, którego wypuścił, nawet o tym nie wiedząc, i który natychmiast cię opętuje.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabodnarkaa bodnarkaa
Znali się z sobą niedługo, lecz wiele
— Mickiewicz
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viapiehus piehus

May 28 2019

Kontakty z ludźmi sprawiają mi ogromną trudność ponieważ mam umysł paranoika - zawsze się wszystkim przejmuje i wszystko analizuje. Czy moje zachowanie było właściwe? Czy nie powiedziałam czasem nic głupiego albo nie zrobiłam czegoś co mogło by urazić drugą osobę? Dotyczy to przede wszystkim osób, na których najbardziej mi zależy...
— demony w głowie
Reposted fromnyaako nyaako viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

May 24 2019

5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viapimpmyheart pimpmyheart

May 21 2019

1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.
1697 0508 500
Reposted fromzciach zciach viatobecontinued tobecontinued

May 12 2019

3366 43a7

May 10 2019

6628 97de
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
1054 93c6
Reposted fromrol rol viaponurykosiarz ponurykosiarz
3769 6f9b
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
2740 ce07
0609 0007 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
2042 47d3
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

May 08 2019

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viawszystkodupa wszystkodupa
6773 4282 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viasilkdreams silkdreams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl