Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

2115 014d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
Nigdy nie próbuj gonić za miłością, uczuciem lub uwagą. Jeśli nie jest to swobodnie okazane przez inną osobę, nie warto o to zabiegać.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej

June 22 2019

9973 5f64
Czasem jakiś gest, czyjeś słowo, pytanie albo to, co przed chwilą przeczytaliśmy, zobaczyliśmy czy usłyszeliśmy, przypomina nam, że jest tam w środku coś, co uwiera, co sprawia, że nie czujemy się kompletni, pełnowartościowi.
https://www.anywhere.pl/914/basta-czyli-kiedy-powiem-sobie-dosc/?fbclid=IwAR30FIic9ILWBzgYPtpsAG9ZvRgSMPhAXfAQn6N19zHzDII2yRf6Hbb6Jsc

June 18 2019

Proszę, zatrzymaj czas,
byśmy przeżyli to jeszcze raz,
Niech znów śpiewa dla nas las,
proszę, zatrzymaj czas...
— Katarzyna Berenika Miszczuk – Wilk
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

June 07 2019

9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

June 03 2019

Saskia Keultjes
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaistsoeasy istsoeasy

June 02 2019

6024 4fdd 500
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viarudaagg rudaagg
9880 aa77 500
Reposted fromLilitu Lilitu viaponurykosiarz ponurykosiarz
5696 f3b9 500
3996 bfdc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Kiedy, jak nie w młodości, jest czas na popełnianie błędów?
— Wanda Rabczewska

May 31 2019

4000 9092 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMartwa13 Martwa13
4301 9607 500
Reposted fromsoftboi softboi viaponurykosiarz ponurykosiarz
Memu ciału wystarczy
Trzydzieści sześć i sześć
Mojej duszy potrzeba znacznie więcej
— Michał Bajor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl